Út | 08.03.2022 | 18:45hod.
HC Sršni Záměl
2
HC Medvědi Rokytnice
6
(0:3, 1:2, 1:1)
Po | 07.03.2022 | 19:00hod.
HC Bílý Újezd
6
HC Rychnov
6
(2:1, 2:2, 2:3)
Út | 01.03.2022 | 18:45hod.
HC Medvědi Rokytnice
7
HC Sršni Záměl
4
(3:1, 1:1, 3:2)
Po | 28.02.2022 | 19:00hod.
HC Rychnov
6
HC Bílý Újezd
4
(0:1, 3:1, 3:2)
PROPOZICE SOUTĚŽE PRO ROK 2020/21
VEDENÍ SOUTĚŽE:

Hl. pořadatel: Michal Sýkora
Pořadatelé: Zdeněk Trejtnar, Tomáš Vítek
DCK komise: Lukáš Horák

I. Základní ustanovení

Městská hokejová liga, je sezónní hokejový turnaj určený pro amatérské hráče. Pořadatelem soutěže. Městská hokejová liga Rychnov nad Kněžnou, z.s.,
Mírové nám. 264, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČO: 05448549
č. účtu: 277269272/0300

Cílem zapsaného spolku je vytvořit zázemí a pravidla pro uspořádání hobby hokejové ligy.
Řídícím orgánem soutěže je výkonný výbor (VV), každý tým v daném soutěžním ročníku má v VV svého zástupce.

II. Termín a místo

a) Všechna utkání se hrají na Zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou ve stanovených dnech a hodinách, které určí rozpis soutěže. Termíny utkání nelze přesouvat bez souhlasu řídícího orgánu soutěže.

b) Hraje se bez čekací doby. V případě, že se mužstvo nedostaví k utkání ve stanovený čas, je povinné uhradit veškeré náklady spojené s pořádáním zápasu.

c) Nemůže-li být utkání sehrané z vyšší moci (porucha na ZS, apod.), stanoví řídící orgán soutěže náhradní termín.

III. Pravidla hokejové ligy

Hraje se podle platných pravidel ledního soutěže, disciplinárního řádu ledního hokeje a podle dílčích úprav Městské hokejové ligy, které stanoví rozpis soutěže s těmito úpravami:

a) Při udělování trestů a jejich výše se rozhodčí řídí pravidly ledního hokeje.

b) Utkání se hraje 3 x 20 min. čistého času s jednou úpravou ledu v polovině hrací doby.

c) Pokud hráč obdrží osobní trest do konce utkání (OK), tak nesmí nastoupit 1 následující soutěžní zápas. V případě, že obdrží trest ve hře (TH), tak nesmí nastoupit následující 3 soutěžní zápasy.

V případě opakovaného OK se trest vždy dvojnásobí. (2. případ OK = 2 zápasy zákaz startu, 3. případ OK = 4 zápasy zákaz startu, 4. případ OK = 8 zápasů zákaz startu) V případě opakovaného udělení TH nesmí hráč nastoupit 6 soutěžních utkání. V případě dalšího opakování TH nesmí hráč nastoupit do konce soutěžního ročníku. V případě, že si hráč nestihne odpykat trest do konce soutěžního ročníku, trest se automaticky převádí i do následující sezóny.

V případě fyzického napadení rozhodčího je utkání okamžitě ukončeno a kontumováno výsledkem 0:5. Trest pro hráče bude individuálně řešit VV MHL. Mužstvo, kvůli kterému došlo k předčasnému ukončení utkání, zaplatí veškeré náklady spojené s organizací zápasu.

Výkonný výbor jmenuje předsedou disciplinární komise PANA Lukáše Horáka dále jen DK. DK bude jediným rozhodujícím o výše trestů nad rámec víše stanovených. Podněty k DK budou zasílány na e-mail předsedy a místopředsedy MHL (Trejtnar/Sýkora), kteří poskytnou DK podklady. Podnět k DK je zpoplatněn 1000,- Kč na účet soutěže. Poplatek musí být uhrazen nejpozději v čase podání podnětu. V případě, že bude podnět shledán jako oprávněný, bude poplatek vrácen nejpozději od 7 pracovních dnů na účet navrhovatele. V opačném případě poplatek zůstává na účtu MHL a bude použit na chod soutěže.

d) Soutěž se bude hrát jako bezkontaktní. Bezkontaktním hokejem se rozumí zákaz dohrávání soubojů po odehrání puku, surové napadení soupeře, apod. Faulem bude takovéto jednání označeno jako „HRA TĚLEM“. Povoleno je souběžné přitlačení na mantinel při souběžné jízdě.

IV. Soupisky

Na soupisce může být maximálně 30 hráčů, včetně brankářů. Týmy musejí soupisky odevzdat nejpozději 14 dní před startem soutěže. Povinností vedoucích mužstev je dodat ke každému hráči na soupisce aktuální fotografii.

Městská hokejová liga se v sezóně 2020/2021 hraje jako neregistrovaná hobby soutěž ledního hokeje. Startovat proto může libovolný počet neregistrovaných/hobby hráčů. Těmi se rozumí:

a) hráč, který nikdy nebyl a není registrovaný v žádné soutěži, včetně dorosteneckých, juniorských a seniorských soutěžích

b) hráč, který byl registrovaný, ale v současné době minimálně 6 let nepůsobí a již nadále nebude působit v žádné soutěži, včetně dorosteneckých, juniorských a seniorských

Na soupisce může být libovolný počet registrovaných hráčů, ale do každého zápasu mohou nastoupit maximálně 2 registrovaní hráči. Registrovanými hráči se rozumí ti, kteří uplynulých 6 let nastoupili v libovolné registrované soutěži, dorostenecké, juniorské i seniorské.

Výjimku mají brankáři působící v okresní soutěži – ať aktivně, či v době 6 let zpětně – takovýto brankář nenese označení „R“.

Žádný hráč nesmí hrát souběžně, ve stejné sezóně, MHL a registrovanou soutěž. Pouze brankáři mohou souběžně chytat okresní soutěže.

Vedoucí týmů jsou povinni při konfrontaci vyvrátit, že hráč nemá povinnost být označení jako „R“. Pokud tak neučiní, nesmí daný hráč nastoupit v následných utkání dokud nebudou doloženy patřičné podklady. Jako podklad lze použít portál https://www.eliteprospects.com/, nebo zápis z utkání klubů.

V případě, že tým nedodrží stanovený počet registrovaných hráčů (maximálně 2 v zápase), bude utkání kontumováno výsledkem 0:5.

V průběhu sezóny je povoleno doplnit libovolný počet hráčů na soupisku, maximálně však do počtu 30 hráčů (25 hráčů v poli + 5 brankářů). Doplnění hráče na soupisku je nutné nahlásit nejpozději 1 hodino před začátkem zápasu. Hráč na soupisku musí být nahlášený se všemi údaji. Pokud nebude doplnění hráče obsahovat veškeré informace, je takové doplnění neplatné. Hráč aby mohl nastoupit do zápasů Play-off/out musí nastoupit alespoň do tří soutěžních zápasu základní části.(Nastoupit se rozumí být na ledě ve hře.). Toto pravidlo se netýká brankářů. V play-off nelze již hráče doplňovat.

Přestupy hráčů mezi jednotlivými týmy nejsou povolené v žádné fázi soutěže.

Při konfrontaci hráčů je hráč povinen na požádání rozhodčího předložit občanský průkaz. Neprokáže-li hráč svoji totožnost a rozhodčí má pochybnosti o oprávněnosti startu hráče, nebude hráč připuštěný k další hře.

Do zápasů MHL mohou nastoupit pouze hráči starší 18 let. Hráči ve věku 17 - 18 let mohou k soutěžnímu utkání nastoupit pouze s doloženým a ověřeným písemným souhlasem zákonného zástupce. Hráč mladší 18 let musí povinně používat ochranný košík.

Družstva/hráči hrají na vlastní bezpečnost a nejsou z titulu soutěže pojištěni.

Brankář jednoho mužstva může chytat za jiné mužstvo, pouze po předešlém nahlášení vedení soutěže. Nejpozději však 1. hodinu před začátkem utkání. Každý brankář smí nastoupit za jiný než mateřský klub 2 x v základní části. Nadstavbové části (play-off) nelze hostovat. Tyto hostující starty si každý brankář počítá samostatně. Pokud nastoupí, nad rámec povolených startů, bude utkání kontumováno výsledkem 0:5

Soupiska musí obsahovat:

a) přesný název týmu
b) jméno a příjmení
c) datum narození
d) označení registrovaných hráčů, včetně posledního registrovaného startu
e) jméno a příjmení, kontakt a podpis vedoucího mužstva

V. Systém soutěže

Základní část

a) základní část - hrají všechny týmy, jednokolově, systémem každý s každým. Za Vítězství v základní části se udělují 3 body. V případě nerozhodného výsledku po základní hrací době přichází na řadu 3 samostatné nájezdy, přičemž po 3. SN mohou jet libovolní hráči až do rozhodnutí. Vítěz po nájezdech bere 2 body a poražený 1.

b) O konečném pořadí v tabulce rozhoduje při rovnosti bodů 1. vzájemný zápas, 2. rozdíl ve skóre, 3. počet vstřelených branek, 4. tabulka fair-play (menší počet trestných minut), 5. los

Předkolo:

a) Předkolo : odehrají týmy z pozice tabulky 7 – 10 po základní části systémem 7. s 10 a 8 s 9. Na dvě utkání.

Skupiny:

a) skupina I - týmy na 1. až 8. místě po základní části hrají vyřazovací zápasy (dle rozpisu utkání) na 2 utkání systémem 1. s 8., 2. se 7., 3. se 6. a 4 s 5. Vítězové z čtvrtfinále postupují do semifinále, kde odehrají vzájemné utkání podle umístění v tabulce systémem 1 se 4 a 2 se třetím na dvě utkání. Vítězové následně finále a poražení o třetí místo, oba na jedno utkání. Pro poražení čtvrtfinalisté bude založena střední skupina. V této skupině se bude hrát od nuly každý s každým jednokolově o vítěze střední skupiny.

b) skupina II - týmy na 9. - 13. místě po základní části a z předkola si hrají od nuly systém každý s každým na jedno utkání.

V zápasech paly-off

V případě nerozhodného výsledku po základní hrací době přichází na řadu 5 samostatný nájezdů, přičemž po 5. SN mohou jet libovolní hráči až do rozhodnutí. Toto neplatí pro semifinále – tam dojde k prodloužení 5 min v počtu 3 na 3.

V utkání o 1. a 3. místo

V případě nerozhodného výsledku po základní hrací době přichází na řadu prodloužení v5 hráčích na každé straně na 20. Minut kde platí systém „zlatého gólu“. V Případě stálého nerozhodnutí přichází na řadu 5 samostatný nájezdů, přičemž po 5. SN mohou jet libovolní hráči až do rozhodnutí.

V zápasech Skupiny a předkola

V případě nerozhodného výsledku po druhém utkání, kdy by byl stav série 1:1 přichází na řadu 5.samostatných nájezdů, přičemž po 5. SN mohou jet libovolní hráči až do rozhodnutí.

Odložení zápasů je nepřípustné. V případě neúčasti jednoho z mužstev bude zápas kontumován ve prospěch druhého.

VI. Výstroj

Všichni hráči nastupují k utkání v předepsané ochranné výstroji stanovené pravidly ledního hokeje.

Nepřípustné jsou in-line kalhoty, hra bez vesty nebo chráničů loktů, hra se zrcadlovým nebo zatmaveným štítem očí, …

Hráč mladší 18 let musí povinně používat ochranný košík.

Hráč mladší 21 let musí povinně používat gelový chránič zubů.

VII. Hospodářské náležitosti

Náklady na jedno utkání včetně pronájmu ledové plochy, náhradu rozhodčím utkání, budou stanoveny před začátkem soutěže.

Startovné ve výši 2.000, - Kč uhradí každý tým min. 14 dní začátkem soutěže.

Jestliže dojde k předčasnému ukončení utkání z viny některého mužstva, trestá se toto družstvo finanční pokutou ve výši aktuálních nákladů na utkání. Pokuta musí být uhrazena nejpozději do 7 dnů na účet pořadatele soutěže.

Náklady na ledovou plochu platí týmy vždy bezprostředně po skončení zápasu a to na sekretariát zimního stadionu, v případě že se týmy nedohodnou se zástupci ZS jinak.

Platba za rozhodčí bude probíhat následovně – každý tým uhradí na účet MHL náklady na kompletní hokejový ročník nejpozději v den utkání prvního kola. Jedná se o částku 625,- Kč/mužstvo/zápas. Tedy 625 krát 19 utkání je rovno 11 875, - Kč. Tato částka v celé výši bude nejpozději 10.10.2020 na účet MHL. MHL následně zajistí centrálně úhradu nákladů za rozhodčí včetně časomíry. V případě, že tým odehraje méně utkání z důvodu systému soutěže, který je nastaven na 16 – 20 utkání, podle umístění po základní části, předkola a postupu do play-off, MHL platbu za rozhodčí vrátí zpět na účet týmu.

Tabulka MHL - základní část
Z V VSN PSN P SKÓRE B
1. HC Bílý Újezd 9 7 0 1 1 70 : 36 22
2. HC Rychnov 8 7 0 0 1 41 : 14 21
3. HC Medvědi Rokytnice 9 6 1 0 2 47 : 35 20
4. HC Sršni Záměl 9 6 0 1 2 54 : 35 19
5. HC Predátoři Potštejn 9 4 1 0 4 45 : 45 14
6. HC Lev Kostelec 9 3 0 1 5 37 : 59 10
7. HC Laviny Holice 8 3 0 0 5 56 : 54 9
8. HC Plameny Častolovice 9 3 0 0 6 37 : 41 9
9. HC Škorpioni Rychnov 9 2 1 0 6 34 : 57 8
10. HC Zdelov 9 0 0 0 9 0 : 45 0